ایمپلنت دندان : ایمپلنت دندان برای دندان های از دست رفته که دیگر چاره ایی به جز خارج کردن آنها از دهان نمی باشد انجام می گیرد .ایمپلنت های دندان به مانند دندان های واقعی عمل می کنند. یک استوانه فلزی از جنس تیتانیوم، داخل استخوان فک قرار می‌گیرد  و در واقع  نقش ریشه دندان از دست رفته را ایفا می کند.

ایمپلنت دندان ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندان وقتی در استخوان فک جوش بخورد و پروتزی شبیه به دندان روی آن قرار بگیرد می تواند تا چندین دهه و یا حتی آخر عمر مانند دندان طبیعی از دست رفته شما باشد. اما ماندگاری ایمپلنت های دندانی هم به عواملی بستگی دارد که بهتر است شما از آنها اطلاعات کافی داشته باشید و با مراقبت های لازم از ایمپلنت دندان خود به بیشتر شدن عمر آنها کمک کنید.