طراحی لبخند زیبا : داشتن لبخند زیبا به زیبایی چهره ی ما و ارتباط موثر ما سایر افراد تاثیری غیرقابل انکار دارد . طرح لبخند خطی تصوری می باشد که در امتداد لبه های دندان های بالایی ، و در بهترین حالت تا انحنای لب پایینی در هنگام لبخند ادامه دارد .اصلاح طراحی لبخند بر خلاف ترمیم دندان و بیماریهای لثه که بسیاری از مواقع به شکل مجبوری انجام می گیرد اکثرا اختیاری می باشد . زیباسازی لبخند به وسیله چند روش زیبایی میسر می شود مانند روکش گذاری ، باندینگ کامپوزیت ، سفید کردن دندان و کاشت دندان .

طراحی لبخند زیبا

طراحی لبخند زیبا