پروتز دندان متحرک

پروتز دندان متحرک

پروتز دندان متحرک : پروتز به هر جسم خارجی و مصنوعی می گویند که در ناحیه ای از بدن به جای  یک قسمت از بدن قرار می گیرد که این نواحی می تواند پروتز زانو، پروتز فک و دندان و… باشد. این پروتزها می توانند به صورت ثابت و یا متحرک باشند.

پروتز دندان متحرک

پروتز دندان متحرک

یکی ازاین پروتزها که بسیار مورد استفاده می باشد، پروتز دندان است. پروتز ثابت خود می تواند به صورت روکش ویا پلهای بین دندانی باشد. و پروتزهای متحرک نیز می تواند شامل پروتز کامل و یا پروتز تکه ای باشد. پروتز دندان متحرک را فرد می تواند از دهان خارج کند و آن را تمیزکند و دوباره در دهان قرار دهد. ولی روکش و پل های بین دندانی قابلیت خارج شدن از دهان را ندارند.
پروتزها می توانند از جنس روکش های ساده تا پروتزهای کامل دندان که جایگزین دندان اصلی اند متفاوت باشند که به پروتزکامل دندان مصنوعی نیز می گویند.
ثابت بودن یا متحرک بودن پروتزها باتوجه به نظر پزشک و موارد زیبایی می تواند در هر فرد متفاوت باشد.

پروتز دندان متحرک

پروتزهای متحرک خود شامل ۳ نوع می شوند:

 پروتز پارسیل :

این نوع پروتز در بین عموم دندان تکه ای نامیده می شود که می تواند جنس آکریل داشته باشد که معمولا جنبه درمان موقتی دارد. جنس دیگر پارسیل می تواند کروم کبالت باشد که معمولا برای دندانهای انتهایی به کارمی روند چون بیشتر آنها از جنس فلز است و ظاهر زیبایی ندارد.

پروتز کامل دندان ( دست دندان ) :

به دندان مصنوعی های افراد پیر دست دندان می گویند  و برای کسانی استفاده می شود که به طورکامل دندان ندارند. این نوع پروتز امروزه کمتر کاربرد دارد و ایمپلنت های دندانی جای آنها را گرفته است. این نوع پروتز خود شامل نوع معمولی و لثه نرم می باشد.

اوردنچر (over denture) :

این نوع پروتز نوعی پروتز دست دندان می باشد با این تفاوت که دندان روی دو یا چند پایه قرار می گیرد. این پروتز متحرک است ولی ازدست دندان راحت تر است و فرد کمتر احساس جسم خارجی در دهان می کند

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *