مطالب توسط reza1001

عصب کشی دندان

عصب کشی دندان :دندان به وسیله بافتهایی احاطه شده است که وظیفه آنها مراقبت از دندان است. این بافتها شامل لثه، استخوان فک و رشته هایی ظریف به نام پریودونتال لیگامنت می باشد که دندان را به فک وصل می کنند عصب کشی دندان فقط زمانی نیاز است که مشخص شود بافت نرم مرکز دندان […]